Operativno-komunikacijski centar policije

Slika /ikone/ilustracija.okc.JPG
Operativno-komunikacijski centar policije je posebna ustrojstvena jedinica koja zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama za područje Županije korivničko–križevačke, obavlja njihovu obradu i distribuciju policijskim postajama i policijskim službenicima na terenu, ali i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.
 
Koordinira rad i postupanje policijskih postaja i policijskih službi na terenu, prikuplja i obrađuje dodatne obavijesti o događajima i pojavama. U skladu s prikupljenim obavijestima, informira i angažira druge subjekte koji participiraju u provođenju mjera po poslovima sigurnosti i drugih pojava od značaja za sigurnost ljudi i imovine.
 
U slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama, havarijama, požarima, poplavama, epidemijama ili drugim ugrozama, poduzima sve potrebne mjere u cilju sprječavanja širenja takvih ugroza te informira i, po potrebi, angažira druge nadležne subjekte izvan sustava MUP-a.
 
Sva događanja dokumentira te izvješćuje odgovorne osobe, izrađuje stručne informacije o sigurnosnim događajima a o bitnim događanjima od značaja za sigurnost, informira javnost.
 
Radom Operativno-komunikacijskog centra rukovodi voditelj/ica.