Služba za granicu

  • Slika PU_KK/SlikeOpis/oNamaPGPdrzavnaGranica.jpg
  • Slika

Prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici i graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te prati, analizira i koordinira poslove u vezi nezakonitih migracija.
 
Radom službe rukovodi voditelj/ica.