Zaštita od požara tijekom poljoprivrednih žetvenih radova

Ovom prilikom skrećemo pozornost pučanstvu da se je prilikom vršenja i ovih radova potrebno pridržavati propisanih mjera zaštite od požara kao i prilikom obavljanja poljoprivrednih radova u proljeće. Tako je

• ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA, TE U BLIZINI ŠUMA I OBJEKATA PODLOŽNIH ZAPALJENJU, TE U BLIZINI POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NA KOJIMA SE JOŠ NALAZI ŽITO

• ZEMLJIŠTE NA KOJEMU SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI OD OSTALIH POVRŠINA DA BI SE IZBJEGLA MOGUĆNOST NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE

• OSOBA KOJA VRŠI SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA

Novim Zakonom o zaštiti od požara iz 2010. godine za nepridržavanje gore navedenih mjera propisane je novčana kazna za fizičku osobu  u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kn ako se radi o nehajnom izazivanju požara. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar te novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Isto tako i općinskim i gradskim odlukama propisane su novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 2.000,00 kn  za odgovorne osobe u pravnoj osobi do 500,00 kn, a za fizičke osobe do 200,00 kn.


II. Također prilikom žetvenih radova na polju, pospremanja žita u spremnika te baliranja i pospremanja slame u gospodarske objekte potrebno je provjeriti

• DA LI SU ISPRAVNI RADNI STROJEVI I UREĐAJI KOJIMA SE VRŠI ŽETVA, BALIRANJE I TRANSPORT ( kombajni, razne balirke, elevatori i slični uređaji te instalacije na njima, pogonski motori, elektromotori, remenice i remenje, sustavi za dovod goriva, električne instalacije i sl. )

• DA LI JE ISPRAVNA I PRAVILNO DIMENZIONIRANA ELEKTRIČNA INSTALACIJA U OBJEKTU I PRODUŽNI ELEKTRIČNI KABLOVI KOJI SLUŽE ZA NAPAJANJE RADNIH STROJEVA EL. ENERGIJOM

• DA LI SU SERVISIRANI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

U slučaju da je unatoč poduzimanju svih gore navedenih mjera ipak došlo do nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce (na tel. 93), policiju (na tel. 192) ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (na tel. 112) te započeti sa gašenjem