Sigurno prometovanje traktorima

Završetkom zime i dolaskom proljeća, predstoji sezona poljodjelskih radova, a samim time i pojačano sudjelovanje traktora u prometu na cestama. Kako svake godine prilikom obavljanja poljoprivrednih radova i radova u šumama stradaju vozači i putnici na traktorima, ali i ostali sudionici u prometu koji se kreću drugim prometnim sredstvima ili pješice, ovim putem želimo im skrenuti pozornost na pravilno sudjelovanje u prometu.

Savjeti i korisne informacije:

- traktori i priključna vozila, te radni strojevi,  kojima se sudjeluje u prometu  moraju biti registrirani, tehnički ispravni i osigurani

- vozač mora kod sebe za vrijeme upravljanja traktorom imati vozačku dozvolu, prometu dozvolu, knjižicu vozila i policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, za traktor i za priključno vozilo, 

- prije početka sudjelovanja u prometu, nakon zimskog razdoblja, potrebno je provjeriti tehničku ispravnosti traktora i priključnih vozila, naročito ispravnost kočnica, upravljačkog mehanizma i svjetlosno-signalnih uređaja, 

- traktorima, koji su prvi put registrirani u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1983. godine, moraju imati sigurnosnu kabinu ili sigurnosni okvir koji štiti vozača od ozljeda u slučaju prevrtanja, 
- prilikom obavljanja radova na poljima, šumama, livadama i drugim površinama, ne skidajte s traktora kabinu ili zaštitni okvir i prilagodite način upravljanja traktorima konfiguraciji terena (nagib, nizbrdica) kako ne bi došlo do prevrtanja traktora, 
- u slučaju nepravilnog rada sustava za mijenjanje brzina, nemojte koristiti nizbrdice kako biste traktore „ubacili“ u veće brzine, 

- traktorom smije upravljati samo ona osoba koja posjeduje važeću vozačku dozvolu za “F” kategoriju vozila, 

- nemojte niti započeti vožnju ako se ne osjećate dobro ili ste umorni,

- nakon konzumacije alkoholnih pića nemojte upravljati traktorima,

- na traktoru se smije prevoziti onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala, odnosno onoliko osoba koliko je upisano u prometnoj dozvoli, 

- na traktorskim priključcima i blatobranima zabranjeno je prevoziti osobe,
- na priključnim vozilima – prikolicama dopušteno je prevoziti najviše pet osoba, s time da ne stoje i da ne sjede na stranicama priključnog vozila.  
 
Predviđene sankcije za najčešće prekršaje vozača traktora:

- upravljanje traktorom, sa ili bez priključnog vozila, odnosno radnim strojem koji nije registriran ili je isteklo važenje prometne dozvole – novčana kazna u iznosu od 90,00 eura,

- vozilo nije u roku od 15 dana od dana prestanka važenja prometne dozvole/registracije odjavljeno ili nije izvršeno produženje registracije  - novčana kazna u iznosu od 90,00 eura,

- nanošenje blata ili zemlje na kolnik po završetku radova – novčana kazna u iznosu od 130,00 eura,
 
Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, kaznit će se za prekršaj osoba koja u prometu na cesti upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

(4) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(5) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.

 2) Vozač vozila kategorije A1, A2, A, B, BE, F, G i AM ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(3) Smatrat će se da je vozač počeo upravljati vozilom ako je pokrenuo vozilo s mjesta.

(4) Smatrat će se da vozač ima alkohola u krvi ako je njegova prisutnost utvrđena analizom krvi i urina ili analizom krvi, mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka, liječničkim pregledom ili drugim metodama i aparatima.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 90,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač, mladi vozač i instruktor vožnje iz stavka 1. ovoga članka ako u krvi ima alkohola do 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 do 1,00 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,00 do 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako je pod utjecajem droga ili lijekova.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač bicikla, osobnog prijevoznog sredstva i zaprežnog vozila te jahač ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova.

(11) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(12) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje devet mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(13) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaje iz stavaka 8. i 9. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(14) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka.

(15) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju četiri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka.

(16) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavaka 8. i 9. ovoga članka.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila i instruktor vožnje koji odbije podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 90,00 eura kaznit će se za prekršaj sudionik u prometu, osim vozača motornog vozila i instruktora vožnje, koji odbije podvrgnuti se ispitivanju ili stručnom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina.

(11) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:
1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,
2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(12) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka.