O nama

Teritorijalna nadležnost Policijske uprave koprivničko-križevačke.


U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.
 

Sjedište Policijske uprave koprivničko-križevačke nalazi se u Koprivnici na adresi: Trg Eugena Kumičića 18.  
Tel.: +385 48 656 439
E-mail: koprivnicko-krizevacka@policija.hr
 

Radom Policijske uprave koprivničko-križevačke rukovodi načelnik policijske uprave Marijan Kirin.
 U Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj djeluju: