Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Slika /ikone/IMG_6650.JPG
 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH) obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Policijska uprava koprivničko-križevačka kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).