Policijska postaja Križevci

Kontakt policajka: Neda Jelak

tel.: 048/656 814.

III. kontakt-područje obuhvaća: Grad Križevci, odnosno dio Donjeg grada; Tomislavova - zapadna strana, S. Radića, B. Hanžeka, Trg Sv. Florijana - južna strana, F. Gundruma, F. Galovića, Zagrebačka - južna strana, N. Tesle, A. Lenarčića, M. Kiepacha, V. Koroskenya, D. Lambla

Kontakt policajac: Nenad Filipčić

tel.: 048/656 814.

IV. kontakt-područje obuhvaća: dio općine Sveti Ivan Žabno; mjesto Sv.Ivan Žabno, ulice Tomislavova, Zagrebačka, Cvjetna, A. G.Matoša, Ulica Republike, Paromlinska, Kolodvorska, Braće Radića, Bjelavine, Križevačka, Voćarska, Trg Karla Lukaša, Šofići, Lanišće, Habijanec