Kontakti

Policijska uprava koprivničko-križevačka

48000 Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18
Tel.: 048/656 411
Faks: 048/656 499
e-mail: koprivnicko-krizevacka@policija.hr
web: koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr


Načelnik Policijske uprave koprivničko-križevačke je Marijan Kirin 

Ured načelnika


Tel.: 048/656-429

Glasnogovornica: tel: 048/656-555

Policijska službenica za odnose s javnošću: tel: 048/656-410

Odjel za upravne poslove

048/656 472 - voditeljica Odjela

uredovno vrijeme svakog radnog dana sa strankama je od 7.30 do 14.30 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

Referada prijavništva i osobnih isprava

048/656 510 - prijavništvo, osobne iskaznice
048/656 521 - putne isprave

Referada prometnih isprava

048/656 594 - registracije vozila
048/656 527 - vozačke dozvole 

Referada državljanstva i stranaca

048/656 406

Referada oružja

048/656 562

Križevci

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 14.30 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

048/656 852 - upravni savjetnik
048/656 806 - referada prijavništva i osobnih iskaznica
048/656 808 - referada prometnih isprava
048/656 804 - referada oružja, stranaca i državljanstva
e-mail: pp.krizevci@mup.hr

Đurđevac

uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 14.30 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati

048/656 742 - upravni savjetnik
048/656 767 - referada prijavništva i osobnih iskaznica
048/656 750 - referada prometnih isprava
048/656 748 - referada oružja
048/656 767 - referada stranaca i državljanstva
e-mail: pp.djurdjevac@mup.hr

Pisarnica

048/656 403 - voditeljica Pisarnice
048/656 479 - urudžbeni

Policijska postaja Koprivnica

Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18
Telefon za hitne intervencije 192
Tel.: 048/656 438
Faks: 048/656 499
e-mail: pp.koprivnica@mup.hr

Policijska postaja Đurđevac

Đurđevac
Ulica grada Vukovara 63
Telefon za hitne intervencije 192
Tel.: 048/656 739
Faks: 048/656 779
e-mail: pp.djurdjevac@mup.hr

Policijska postaja Križevci

Križevci
Drage Grdenića 5
Telefon za hitne intervencije 192
Tel.: 048/656 839
Faks: 048/656 879
e-mail: pp.krizevci@mup.hr