Služba kriminalističke policije

Slika /PU_KK/SlikeOpis/krim.jpg


Prati i analizira stanje i kretanje kriminaliteta na području policijske uprave te provodi mjere i radnje na otkrivanju kaznenih djela gdje neposredno provodi složenije kriminalističke obrade.
Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć.
Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim institucijama s ciljem kvalitetnog preventivnog i represivnog djelovanja u suzbijanju kriminaliteta.
Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.
 

Radom službe upravlja voditelj/ica.

Tel.: 048/656 505
Faks: 048/656 499