Služba zajedničkih i upravnih poslova

Obavlja poslove u vezi rješavanja radno-pravnih odnosa djelatnika policijske uprave i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa policijske uprave. Služba obavlja računovodstvene poslove, poslove ekonomata, nabave, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme, razvija i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave. 
 
U ovoj se službi obavljaju poslovi prijavništva, izdavanje osobnih i prometnih isprava, poslovi oružja te rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. U Službi se također zaprima, razvrstava, vrši otprema i arhiviranje svih pismena Policijske uprave.
 
Služba se nalazi u sjedištu Policijske uprave u Koprivnici na Trgu Eugena Kumičića 18, te obavlja upravne poslove za stranke s prebivalištem na području grada Koprivnice i općina Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Legrad, Drnje, Peteranec, Hlebine, Gola, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja.
 

Uredovno radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati, osim utorkom od 9 do 17 sati.

Upravni poslovi obavljaju se i u Policijskim postajama Đurđevac i Križevci, a uredovno vrijeme i teritorijalnu nadležnost pojedine policije postaje možete pogledati na linku: Policijske postaje.

Radom službe upravlja voditelj/ica.

Tel.: 048/656 565
Faks: 048/656 499