Ured načelnika

Slika /ikone/Ilustracija.pu.jpg
U Uredu načelnika obavljaju se poslovi stručnog usavršavanja, analitički poslovi, poslovi prevencije te poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
  • Poslovi dopunskog stručnog usavršavanja djelatnika uključuju stručno usavršavanje u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja službenim oružjem za policijske službenike, stručno usavršavanje u poznavanju i primjeni borilačkih vještina, kao i u općoj tjelesnoj pripremljenosti. Nadalje, obuhvaćaju stručno usavršavanje iz područja poznavanja zakonskih i podzakonskih propisa, kao i metodike i tehnika policijskog postupanja.
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.
  • Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti. 
  • Poslovi prevencije uključuju koordinaciju svih organizacijskih jedinica koje se bave različitim vidovima prevencije, kao i unaprjeđenje suradnje s drugim državnim tijelima, institucijama, agencijama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama međunarodnim i nevladinim organizacijama kao i policijama drugih zemalja na području provedbe preventivnih programa koji doprinose unaprjeđenju sigurnosti u zajednici i stvaranju većeg osjećaja sigurnosti građana.

 
Ured načelnika

Tel.: 048/656 429
Faks: 048/656 499
E-mail:  koprivnicko-krizevacka@policija.hr

Konferencije za novinare održavaju se po potrebi u zgradi Policijske uprave koprivničko - križevačke, u Koprivnici, Trg Eugena Kumičića 18.
 
Predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.