Ured načelnika

Slika /ikone/Ilustracija.pu.jpg
U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, prevencije, stručnog usavršavanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.

Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu  zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Ovdje se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.
Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.
Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, poslove pripreme informacija, analize pisanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

 

Glasnogovornica Policijske uprave je Dijana Žagar

 
Tel.: 048/656 555, 048/656 429, 048/656-410
Faks: 048/656 499
E-mail: dizagar@mup.hr

Redovne konferencije za novinare održavaju se jednom mjesečno, do 10. u mjesecu s početkom u 10 sati, u zgradi Policijske uprave koprivničko - križevačke, u Koprivnici, Trg Eugena Kumičića 18.
 
Od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.