Projekt Policijske postaje Koprivnica: "Registracija bicikala"

Slika /PU_KK/Vijesti/2012/04/Plakat-bicikli.jpg

 

Projekt Policijske postaje Koprivnica: "Registracija bicikala"

Policijska postaja Koprivnica u suradnji s Gradom Koprivnica provodi preventivnu akciju registracije bicikala s ciljem prevencije krađa.
 

Da bi registrirali svoj bicikl potrebno je ispuniti obrazac prijave bicikla sa podacima o vlasniku i biciklu te ga dostaviti u Policijsku postaju Koprivnica, gdje ćete dobiti naljepnicu koju je potrebno nalijepiti na lako uočljivo mjesto na biciklu. Tako vaš bicikl postaje manje interesantan mogućem počinitelju krađe jer policija ima sve podatke tog bicikla.


Ukoliko se pronađe bicikl nepoznatog vlasnika policija će vam ga vratiti jer će znati kome pripada.


Obrazac prijave registracije bicikla možete dobiti:


• u Policijskoj postaji Koprivnica
• kod svog kontakt policajca
• kod svog trgovca biciklima
• na ovom linku "Prijava bicikla"

 

REGISTRACIJA BICIKLA JE BESPLATNA

Ako kupujete rabljeni bicikl uvijek tražite račun i garanciju. Uvjerite se da broj rame nije brušen ili prepravljan. Naknadno obojani bicikl je sumnjiv. Provjerite dali je bicikl koji kupujete na popisu ukradenih kod svog kontakt policajca ili osobno u Policijskoj postaji Koprivnica.

 

Letak
 

 Obrazac prijave bicikla

 

Prikaz problematike, plan i program

Održane aktivnosti u provedbi akcije:

Na konferenciji za novinare predstavljen preventivni projekt "Registracija bicikala"

Registracija bicikala

Koprivnica: Održana besplatna registracija bicikala u gradskom parku

Koprivnica: Besplatna registracija bicikala ispred gimnazije "Fran Galović"

Besplatna registracija bicikala u Novigradu Podravskom

Koprivnica: Registracija bicikala kod OŠ „A. N. Gostovinski“

Koprivnica: Registracija bicikala u sklopu "Europskog tjedna kretanja"

Koprivnica: Besplatna registracija bicikala i edukacija djece u OŠ "Đuro Ester"

Koprivnica: Besplatna registracija bicikala

Besplatna registracija bicikala u Koprivničkim Bregima i Glogovcu

Besplatna registracija bicikala kod OŠ "Braće Radić"

Najava besplatne registracije bicikala

Besplatna registracija bicikala u Torčecu i Drnju

Besplatna registracija bicikala u Peterancu i Hlebinama

Besplatna registracija bicikala u Sigecu

Besplatna registracija bicikala

Registracija bicikla u Sokolovcu

Koprivnica: Besplatna registracija bicikala

Koprivnica: Besplatna registracija bicikala

Koprivnica: Registracija gradskih bicikala

Besplatna registracija bicikala u Novigradu Podravskom

Edukacija i registracija bicikala u Koprivničkim Bregima

Besplatna registracija bicikala u Koprivnici

Edukativno predavanje i besplatna registracija bicikala

Edukativno predavanje i besplatna registracija bicikala u Rasinji

Besplatna registracija bicikala u Koprivnici

Registracija bicikala u Koprivničkim Bregima

Besplatna registracija bicikala i edukativno predavanje u Koprivnici

Besplatna registracija bicikala u Koprivnici

Besplatna registracija bicikala u Koprivnici

Koprivnica: Edukativno predavanje i besplatna registracija bicikala