Privremene regulacije prometaPrivremena regulacija prometa u Koprivnici 

U ponedjeljak, 22. studenoga započet će izvođenje radova na izgradnji pristupne prometnice, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u kompleksu Cerine u Koprivnici (kod gradskih bazena). 
Investitor predmetnih radova je Grad Koprivnica, ugovorni izvođači radova su KOMING, komunalni inženjering d.o.o. i Nitre d.o.o iz Koprivnice, stručni nadzor će obavljati GKP Komunalac iz Koprivnice dok će poslove zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova obavljati Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar iz Koprivnice.

Predviđeno ukupno vrijeme trajanja radova je 120 kalendarskih dana i ovisno je o vremenskim prilikama. 

Izvođenje radova će propisno biti obilježeno privremenom prometnom signalizacijom.