Zimska služba

Što su „zimski uvjeti na cesti“ i što je „zimska oprema“

Zimski uvjeti na cestama definirani su u članku 193. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Prije nego što se uključi u promet vozač motornog vozila dužan je očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 1990,00 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 190,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kazniti će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom bez zimske opreme u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama ili ako upravlja vozilom koje nije očišćeno od snijega, leda i vode.

Zimska oprema propisana je člankom 94. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila na cesti. U rečenom članku se navodi da se:

- pod zimskom opremom motornih vozila (svako vozilo koje se pokreće snagom svog motora) čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače,
- pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.

Ovom prilikom je važno istaknuti da zimske gume na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su gume postavljene, a podaci o tome se nalaze u prometnoj dozvoli.

Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

Policijski službenici koji prilikom nadzora prometa zatekne, za vrijeme nastupa i trajanja zimskih uvjeta na cestama, vozilo koje nema propisanu zimsku opremu, naredit će vozaču da prekine kretanje vozilom i da upotrijebi zimsku opremu. Ukoliko vozač ne postupi sukladno naredbi policijskog službenika, vozilo će bit isključeno iz daljnjeg prometovanja tako dugo dok se na vozilo ne postavi zimska oprema. Prilikom isključenja ovakvog vozila iz prometa, policijski službenik će privremeno oduzeti registarske pločice.

Policijski službenik će iz prometa isključiti i vozilo na kojem su neispravni brisači vjetrobranskog stakla u vrijeme vožnje po kiši i snježnim padalinama (predviđena novčana kazna od 90,00 eura), te ukoliko su zimske gume oštećene ili dotrajale (predviđena novčana kazna od 130,00 eura.


Kako pripremiti vozilo za vožnju tijekom zime i zimskih uvjeta na cestama?

Prilikom pripreme vozila za zimu i zimske uvjete na cestama potrebno je:

    - obaviti pregled vozila i otkloniti utvrđene nepravilnosti,
    - na vozilo staviti zimske gume ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i pripremiti lance za snijeg,
    - provjeriti stanje akumulatora i po potrebi ga zamijeniti,
    - provjeriti stanje rashladne tekućine (antifriza) i prohodnosti mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla,
    - u vozilo stavite kablove za pomoć pri paljenju vozila (tzv. „kleme“),
    - provjeriti stanje brisača stakala i ukoliko su oštećeni zamijeniti ih novima,
    - u vozilo stavite strugalicu za led, metlicu za čišćenje snijega i sredstvo za odleđivanje brava i stakala.     

  Upravljanje motornim vozilom za vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama        

Za vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama uvjeti u kojima se odvija promet su otežani, pa je potrebna daleko veća koncentracija i pomnije praćenje ceste. Osim oborina koje se mogu vidjeti (kiša, snijeg), na prometnicama su moguća i iznenađenja u vidu poledica i leda. Na temperaturama ispod  3°C moguća je pojava poledice i leda na prijevojima, nadvožnjacima i mostovima.      
Glavni recept za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima na cesti je povećan oprez uz nježnije i odmjerenije pokrete, kako upravljačem vozila (volanom) tako i na papučici gasa i kočnice.
Prije kretanja vozilom na put informirajte se o uvjetima na cestama, te s dionicom kojom želite putovati ali i alternativnim pravcima kojima se možete koristiti u slučaju zastoja.       
Vozačima motornih vozila prilikom vožnje na kolniku prekrivenom snijegom i ledom savjetujemo da:
 - prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti,
 - povećaju razmak između vozila,
 - upale svjetla na vozilu,
 - izbjegavaju nagla kočenja i nagle promjene smjera kretanja,
 - izbjegavaju pretjecati vozila ispred,
 - pravovremeno pomoću pokazivača smjerova daju ostalim vozačima do znanja da ćete skrenuti vozilom,
 - prilikom vožnje unazad obavezno uključe sva četiri pokazivača smjera,
 - prije samog početka vožnje obavezno s vozila (krov, stakla. svjetla) očiste sav snijeg, led i vodu,
 - u slučaju kvara na dovoljnoj udaljenosti postave trokut i koriste reflektirajući prsluk,
 - obavezno poštuju prometne znakove, i znakove policijskih službenika, a posebice one koji se odnose na ograničenje brzina kretanja, zabrane pakiranja i zaustavljanja, korištenje zimske opreme i koji reguliraju promet na raskrižjima.    
    
Sudjelovanje pješaka i biciklista u prometu za vrijeme zimskih uvjeta       

Ne preporuča upravljanje biciklima na kolnicima koji su prekriveni ledom i snijegom poradi smanjenja stabilnosti vozila i mogućih padova i ozljeđivanja vozača bicikala.     
Ukoliko upravljate biciklom za vrijeme zimskih uvjeta na cestama uvijek koristite biciklističke ili pješačko-biciklističke staze gdje ih ima. Ukoliko ih nema krećite se uz desni rub ceste. Vodite računa da na vrijeme date do znanja da ćete skrenuti odnosno da ćete se zaustaviti. Potrebno je provjeriti tehničku ispravnost bicikala a posebice ispravnost svjetala na vozilu.  Biciklisti su dužni noću i u vrijeme smanjene vidljivosti koristiti reflektirajuće prsluke.
Pješacima se ovim putem skreće pozornost na obavezno korištenje nogostupa odnosno biciklističko-pješačkih staza. Pješacima se preporuča nošenje odjeće jarkih boja koje su dobro uočljive na bijeloj podlozi kako bi ih što ranije uočilo prilikom snježnih padalina i magli. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti pješaci su obvezni koristiti reflektirajuću materiju ili izvor svjetlosti.
Djecu je potrebno upozoriti da se na cesti na kojoj ima snijeg i leda ne smije igrati snijegom, da se ne smije klizati, skijati, sanjkati i drugo.   
  
Održavanje prometnica zimi      

Tijela koja brinu o cestama održavaju ceste u zimskim uvjetima. Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima – zimska službe, razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima.     
Cesta se za vrijeme zimskih uvjeta, sukladno Pravilniku o održavanju javnih cesta, smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.      
Vozače, ali i ostale sudionike u prometu, molimo da propuste vozila pravnih osoba i njihovih koncesionara koji održavaju ceste u zimskim uvjetima – ralice. Nemojte ni u kom slučaju pretjecati ralice. Ukoliko vozite iza ralice, držite veći razmak između ralice i svog vozila kako sipina kojom se cesta posipa ne bi završila na vašem vozilu. Kako zimi ralice guraju snijeg sa cesta, nemojte parkirati vozilo na kolniku kako ne bi bilo oštećeno i kako bi se ceste mogle nesmetano očistiti.     
   
Zimska oprema vozila obavezna na određenim dionicama cesta u Republici Hrvatskoj    
 
U Narodnim novinama broj: 121/2020. obavljena je nova Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj.
        
Ovom Odlukom taksativno su navedene pojedine dionice autocesta, državnih i županijskih cesta na kojima je obavezno korištenje zimske opreme motornih vozila.    
Zimska oprema motornih vozila obavezna je u razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja.       

Sukladno rečenoj Odluci u razdoblju od 15. studenoga ove godine do 15. travnja iduće  obavezno je korištenje zimske opreme na cijeloj državnoj cesti broj DC 2 pa tako i na dijelu rečene državne ceste Cvetkovec – Koprivnica – Virje - Đurđevac – Kloštar Podravski koji prolazi područje PU koprivničko-križevačke. Vozači koji prometuju ovom prometnicom, neovisno o nastupu zimskih uvjeta na kolniku, obavezni su koristiti zimsku opremu.
Na ostalim prometnicama na  području Policijske uprave koprivničko-križevačke vozači su dužni koristiti zimsku opremu na svojim vozilima u trenutku nastupa zimskih uvjeta na cestama, odnosno kada je kolnik prekriven snijegom ili je na kolniku poledica, te sukladno postavljenim prometnim znakovima.       
– Maslenica), na dionici autoceste A4 (Goričan – Varaždin – Zagreb), na dionici državne ceste D2 (Dubrava Križovljanska – Varaždin i Osijek – Vukovar – GP Ilok).