Zaštita od požara tijekom poljoprivrednih žetvenih radova

Ovom prilikom skrećemo pozornost pučanstvu da se je prilikom vršenja i ovih radova potrebno pridržavati propisanih mjera zaštite od požara kao i prilikom obavljanja poljoprivrednih radova u proljeće. Tako je

• ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA, TE U BLIZINI ŠUMA I OBJEKATA PODLOŽNIH ZAPALJENJU, TE U BLIZINI POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NA KOJIMA SE JOŠ NALAZI ŽITO

• ZEMLJIŠTE NA KOJEMU SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI OD OSTALIH POVRŠINA DA BI SE IZBJEGLA MOGUĆNOST NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE

• OSOBA KOJA VRŠI SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA

Također prilikom žetvenih radova na polju, pospremanja žita u spremnika te baliranja i pospremanja slame u gospodarske objekte potrebno je provjeriti

• DA LI SU ISPRAVNI RADNI STROJEVI I UREĐAJI KOJIMA SE VRŠI ŽETVA, BALIRANJE I TRANSPORT ( kombajni, razne balirke, elevatori i slični uređaji te instalacije na njima, pogonski motori, elektromotori, remenice i remenje, sustavi za dovod goriva, električne instalacije i sl. )

• DA LI JE ISPRAVNA I PRAVILNO DIMENZIONIRANA ELEKTRIČNA INSTALACIJA U OBJEKTU I PRODUŽNI ELEKTRIČNI KABLOVI KOJI SLUŽE ZA NAPAJANJE RADNIH STROJEVA EL. ENERGIJOM

• DA LI SU SERVISIRANI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

U slučaju da je unatoč poduzimanju svih gore navedenih mjera ipak došlo do nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce (na tel. 93), policiju (na tel. 192) ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (na tel. 112) te započeti sa gašenjem.