Stop nasilju među djecom - NISI SAM

„NISI SAM“ - Stop nasilju među djecom i mladima

NASILJE MEĐU DJECOM I MLADIMA vrlo je raširena pojava. Teško je uopće procijeniti koliko s obzirom na to da veliki broj djece nikada nikome ne ispriča što im se događa.
NASILJE MEĐU DJECOM I MLADIMA definira se kao ponašanje između dvoje ili više mladih ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašivanja, u obiliku, emocionalnog, verbalnog, seksualnog, cyberbullying nasilja ili kombinacija navedenog.
Zlostavljači su najčešće djeca koja su i sama na neki način i sama zlostavljana.
Bullying se ne može dogoditi ako nema za to prilike. Školski hodnici, igrališta, toaleti, obično imaju malu ili nikakvu superviziju odraslih što ih čini posebno plodnim tlom. Može se nastaviti i započeti, isto tako i u nekom drugom okruženju: u kvartu ili autobusu kojim se dijete vozi u školu i kući.
Bullying obično uključuje i publiku  koja vrlo često na zlostavljanje reagira smijehom i pažnjom, podupirući tako nasilnika i ohrabrujući nasilje.
Djeca se boje istupiti iz gomile i time riskirati da i sami postanu žrtva, šute i igraju ulogu koju procjenjuju da je sigurna.
Zlostavljač i žrtva su zarobljeni u zlostavljanju. Žrtva bi htjela promijeniti situaciju, ali ne može jer je žrtva. Zlostavljač se može promijeniti, ali neće, jer izvlači neku čudnu nagradu iz maltretiranja drugih.

Pripremajući se za sam projekt, uputili smo se u niz istraživanja, kako domaćih, tako i stranih izvora, naišli na mnoge tzv. „zaključke“, podosta ih se odnosi na sustav, počinitelji su krivili institucije, krivili su škole, krivili zlostavljače, oni su tražili pomoć.
 Proveli smo svojevrstan mini pilot – projekt, ostvarili suradnju sa OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, 4. razred OŠ, interaktivna radionica tematike vršnjačkog nasilja, dio materijala ćemo prikazati (video klip i nekoliko fotografija).

Kroz iskustvo tijekom obnašanja poslova, feetback koji smo dobili od djece, roditelja, te cjelokupnim pripremnim radnjama, oformili smo „kostur“ projekta.
Uz suport naših partnera, Grada i Županije, jučer, 20. 09. 2011.g. u prostoru Pučkog učilišta u Koprivnici održan je radni sastanak predstavika odgojno-obrazovnih institucija županije, CZSS, Grada i Županije, kojom prilikom su nositelji aktivnosti ove PU, uputili sastav u predstojeće nam projekte i nužnost multidisciplinarnog pristupa, predočili planove, ciljeve, predviđene aktivnosti, vidove suradnje i dr. 
Statistički podaci za ovu PU, 2010.g., kazuju nam da je na području PU koprivničko-križevačke, u svezi događaja među djecom i mladima, bilo pruženo 74 intervencije policijskih službenika. U 20 slučaja nisu utvrđeni elementi kažnjivih radnji.

Mjesta događaja nasilja među djecom i mladima:

  • 41 u zoni odgojno-obrazovnih ustanova,
  • 2 u zoni domskih ustanova,
  • 12 u prostorima ugostiteljskih objekata,
  • 5 u sredstvima javnog prijevoza,
  • 4 na športskim terenima,
  • 10 na ostalim javnim mjestima.
  • Detekrirali smo 2 KD iz čl. 331. KZ-a, Nasilničko ponašanje, 14 KD Tjelesne ozljede, 2 KD Teške tjelesne ozljede, 1 KD prijetnje, 1 KD iznude i 1 KD Spolnog odnošaja s djetetom.

PREKRŠAJI-18 prekršaja iz čl. 13. ZPPJRM, 2 prekršaja iz čl. 6. ZPPJRM.
Predočeni podaci svakako nisu odraz realnog stanja glede problematike vršnjačkog nasilja, prisutna je visoka tamna brojka, postoji problem nesenzibiliziranosti svih društvenih subjekata, u dostatnoj razini, nedovoljna educiranost i neuvezanost strukuta, institucija koje tijekom rada dolaze u dodir s vršnjačkim nasiljem.
Počevši od sebe, kako je i red, glede detektiranja pomenutih nedostataka, ostvarili smo suradnju sa Obiteljskim centrom, našim vjernim partnerima tijekom provođenja projekata, te su tijekom 5. mjeseca tekuće godine održane radionice, edukativnog karaktera za određen broj policijskih službenika, koje smo odabrali za sudjelovanje u predstojećim projektima, kako bi mogli adekvatno obnašati radne zadatke, sa dostatnom razinom informacija i reakcija, senzibiliteta. Nastaviti ćemo sa nadogradnjom u tom smislu.
Ono što je vrlo bitno istaći, jest činjenica koja proizlazi istraživanjem eminentne institucije (konkretno istraživanje Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba iz 2003.g. (25 OŠ u 13 gradova RH, sudionici ispitivanja su učenici od 4. do 8. razreda);
Ukoliko uzmemo u obzir da pri Županiji koprivničko-križevačkoj, egzistiraju  23 OŠ, 8 srednjih škola, te da 7967 učenika polazi nastavu, pa da prema istraživanju Poliklinike i Hrabrog telefona 30% djece gotovo svakodnevno doživljava neki od oblika vršnjačkog nasilja, proizlaze zabrinjavajući podaci koji nam kazuju da bi oko 2500 djece, učenika bilo na neki način, zlostavljano, dnevno.

ŠTO NAM JE CILJ?

CILJ je postići što veću razinu uvezanog, ujednačenog rada, maksimalno uvažavanje odredaba Protokola o postupanju u slaučajevima nasilja među djecom i mladima, koji obvezuje djelatnike odgojno obrazovnih institucija, Centara za socijalnu skrb, zdravstva, na obligatornu suradnju. 
CILJ je senzibiliziranje, roditelja, djece, javnog mnijenja, svih, glede problematike, kako bi došlo do najvažnije svrhe- REAKCIJE NA NASILJE, prepoznavanje istog, prijavljivanje, nikako ne „okretanje glave od problema“.
CILJ je postići ujednačen način STATISTIČKOG VOĐENJA (pokazat ćemo kako se pri ovoj PU vode evidencije), u pojavnim oblicima – sve institucije, jer nemamo adekvatan, ni približno realan uvid u problematiku. To znači da nas zanima i ono što se uoči u školi, riješi unutar institucije, ono što se prijavi, sve, kako bismo mogli komparirati podatke. U današnje vrijeme, mailovi, 1 sastanak godišnje, pravovremeni kontakt, pomaci su neminovni i u konačnici bi dovodili što do uvida u realnije stanje problematike, tako i mogućnosti da se se djeci koja ikazuju poremećaje u ponašanju pomogne, njima i obiteljima, u većem broju. ODGOVORNI smo svi i to nas je potaklo da pokrenemo projekt.
EDUKACIJA – dakako, kroz dvije godine planiramo je provoditi, sukladno planovima, u vidu tematskih edukacija, interaktivnog tipa. Surađivati ćemo sa Obiteljskim centrom, sa Vama, a za sada, ciljane bi nam skupine (za radionice), bili učenici nižih razreda OŠ. Nudit ćemo, ali i nudimo da zovete nas. Imamo model koji funkcionira poprilično dobro (djeca su nam ukazala), imamo određen broj osposobljenih djelatnika, imamo volju i motivaciju.
Prikazati ćemo jedan od načina koji smo osmislili u okviru PU, te ćemo kroz medije, počesto spominjati, da građani, djeca, svi, imaju opciju, kako educirati se, tako i , što je najvažnije i ovim putem, putem maila PRIJAVITI SVAKI OBLIK VRŠNJAČKOG NASILJA. (pokazati  banere, pokazuje sadržaj istih i adresu na koju se mogu javiti, edukativne sadržaje, odnosno linkove).

 

Nadalje, želimo istaći još jedno područje rada kojim ćemo se baviti u kontinuitetu, vezano je uz vršnjačko nasilje, također i oblik seksualne zlostave, Zlostavljanje putem modernih elektroničkih tehnologija, novih medija. Radni naziv našeg plana provođenja aktivnosti je „24 sata zajedno on line“ .
Riječ je o specifičnom vidu kriminaliteta i nemamo precizne podatke koliko KD proizlazi upravo na taj način, na štetu djece, niti je sva štetna ponašanja u ovome trenutku moguće staviti u zakonske okvire, ali smo tijekom operativnog rada došli u dodir sa vrlo zabrinjavajućim ponašanjima.
Internet je proširio i intenzivirao načine zlostavljanja među vršnjacima, pa su posljedice takova oblika nasilja ponekad ozbiljnije od onih prouzročenih nasiljem u stvarnim situacijama. Naime, publika nasilja preko Interneta daleko je šira od one na školskom igralištu, u školskom hodniku ili u razredu, prijemerice, ako je oblik zlostavljanja takav da je otvorena web stranica, blog ili FB grupa s temom ruganja, ismijavanja i izoliranja djeteta. Ono se ne može zaštiti u tom virtualnom prostoru, a njegova traumatizacija je tim veća što je medij masovniji.

CILJ – jest senzibilizirati javno mnijenje, djecu, maloljetnike, roditelje, institucije, medije, u svezi problematike, opasnosti zlostave putem elektroničkih medija, te napose nužnost prijavljivanja nepoćudnih sadržaja.
CILJ- jest educirati roditelje, djecu, pedagoške djelatnike, uz mutidisciplinarni pristup, a shema jest radionica interaktivnog karaktera, za ciljane dobne skupine.
CILJ – jest da se uklujuče serviseri i prodavači informatičke opreme i mobilnih komunikacija, što mogu učiniti? Mogu poučiti roditelje koji kupuju računalo, da postoje programi za nadzor nad korištenjem interneta , odnosno sadržaja koje dijete posjećuje, tako i blokiranje istih. Roditelji mogu vidjeti, škola može vidjeti (računala su u školama), mail komunikaciju, a isto tako, roditelji ne znaju da postoje tzv. Sigurne mail adrese, da postoje paketi koje mogu kupiti za više ili manje novaca, te i besplatni programi sve u cilju nadzora nad aktivnosti djece. Internet nam je počeo odgajati djecu, to spriječiti ne možemo i ne trebamo, ali možemo staviti u okvire sigurnosti i poučiti o opasnostima. Ni djeca, ni roditelji nisu svjesni, koliko je pr. jedan FB ili Twitter mogući pedofil, kao i razne usluge koje nude operateri, za zabavnu komunikaciju, po popularnim cijenama, a iza jednog Ivana od 15 g. zatekli smo više puta gospodina od 40-desetak koji bi na razne načine zlostavljali djecu i maloljetnike. Želimo ukazati na štetnost pojave i također utjecati na sve subjekte da prijave.

Istraživanje o elektroničkom zlostavljanju-mreže škola bez nasilja, pod pokroviteljstvom UNICEF-a, 2010.g., 5303 djece u dobi 10-15 godina, 5.-8.r. OŠ, 2594 roditelja i 801 učitelj iz 23 OŠ uključene u projekat „Prekini lanac“.

Mobilni uređaj-96% ispitanika ,
Računalo kod kuće – 96% djece, 85% njih ima pristup Internetu,
Koriste se Internetom svaki dan i to nekoliko sati – 23, 9%, a 25, 7% svaki dan bar 1 h-dakle to je već gotovo 50%.
Izloženost elektroničkom nasilju – 29% odgovara povremeno, 1-3 puta u posljednjih nekoliko mjeseci , dok 3% kaže često, najviše FB ili dr. društvena mreža 30%, SMS 15%.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kao koordinator je Akcijskog plana provedbe Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj, „Jedno od pet“.
Koordinator aktivnost na području ove Županije jest Obiteljski centar, dok se PU koprivničko-križevačka pridružuje kao sunositelj određenih aktivnosti, prema sačinjenim planovima.
Dostupni podaci govore kako je 1 od 5 djece u Europi žrtva neke vrste seksualnog nasilja. Procijenjeno je da je u 70% do 85% slučajeva zlostavljač netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje.
Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike: seksualno zlostavljanje u obitelji, dječja pornografija i prostitucija, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko Interneta te seksualno napastvovanje od strane vršnjaka.
U suradnji sa Obiteljskim centrom, održati ćemo edukativna predavanja za odgajatelje pri dječjim vrtićima, ove godine, područje Grada Koprivnice, te za roditelje.
Također, u okviru web stranice, napravili smo, kao i za projekt „NISI SAM“, prostor sa linkovima na korisne , edukativne sadržaje, te apeliramo na medije, da prošire vijest, javno mnijenje, djecu, roditelje, da nam se obrate, prijave bilo koji oblik seksualne zlostave djece ili sumnju na isto.