Zaštita od požara - upozorenje na okolnosti spaljivanja biljnog otpadaUPOZORENJE

Dolaskom proljeća i povoljnijih vremenskih prilika započinju i radovi na pripremanju poljoprivrednog zemljišta, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i trave. Nažalost, tada se počinju bilježiti i događaji gdje uslijed nepridržavanja propisa dolazi do proširenja vatre van kontrole osoba koje vrše spaljivanje. Skrećemo pozornost da je potrebno pridržavati se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te ovom prilikom ponovo ističemo neke od odredaba gore navedenih zakona i odluka:

Upozoravamo pučanstvo da je:

ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA I TRAVE NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA TE U BLIZINI ŠUMA I GRAĐEVINA PODLOŽNIH ZAPALJENJU.

ZEMLJIŠTE NA KOJEM SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI OD OSTALIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE POLJOPRIVREDNE KULTURE, ŠUME I GRAĐEVINE PODLOŽNE ZAPALJENJU KAKO BI SE IZBJEGLA MOGUĆNOST NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE.

MINIMALNA UDALJENOST MJESTA SPALJIVANJA OD GOSPODARSKIH GRAĐEVINA MORA IZNOSITI 20 METARA, A OD RUBA ŠUME 50 METARA.

OSOBA KOJA OBAVLJA SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA.

U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE POTREBNO JE ODMAH IZVIJESTITI VATROGASCE (NA TEL. 193), POLICIJU (NA TEL. 192) ILI ŽUPANIJSKI CENTAR 112 (NA TEL.  112) TE ZAPOČETI S GAŠENJEM.

Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10) iz 2010. godine propisano je da je svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna djelovati na način kojim se ne može izazvati požar. 

Prema istom Zakonu svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama tog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za ne pridržavanje gore navedenog propisana je novčana kazna za fizičku osobu  u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.

Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn te novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. 

Prema članku 45. stavak 1. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) nije dopušteno ložiti otvorenu vatru ili paliti drveni ugljen u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume za što su propisane i kazne.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javni šumoposjednik, ustanova ili pravna osoba ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen (članak 83. stavak 1., točka 4.). Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 5000,00 do 7000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj veliki i srednji šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen (članak 86. stavak 1., točka 3.). Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 3000,00 do 5000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mali šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen (članak 89. stavak 1., točka 1.). Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 2000,00 do 4000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen (članak 90. stavak 1, točka 12.). Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 7000,00 do 10000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja nije šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen (članak 91. stavak 1., točka 8.). Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 7000,00 do 10000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna (članak 92. stavak. 1., točka 7.) kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja nije šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen.
Isto tako, odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000,00 kn, za obrtnike do 5.000,00 kn, a za fizičke osobe do 2.000,00 kn. 

Zato molimo građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Nemojte paliti vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte okoliš jer mala nepažnja može uzrokovati  štetne  posljedice.